лого на Първа Инвестиционна Банка

Сметка в български лева

КАКАО ТУРС ЕООД

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
IBAN: BG 94 FINV 9150 10 15291032
BIC: FINVBGSF

лого на Общинска Банка

Сметка в български лева

КАКАО ТУРС ЕООД

ОБЩИНСКА БАНКА
IBAN: BG 04 SOMB 9130 10 45439901
BIC: SOMBBGSF