Банкови сметки

Банковите сметки на “Какао Турс” ЕООД са в български лева (BGN). В основанието за превод, моля запишете номера на резервацията.

Първа инвестиционна банка

Първа инвестиционна банка / First Investment Bank

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
IBAN: BG 94 FINV 9150 10 15291032
BIC: FINVBGSF

Лого на Общинска банка

Общинска банка / Municipal Bank

ОБЩИНСКА БАНКА
IBAN: BG 04 SOMB 9130 10 45439901
BIC: SOMBBGSF