Коледни пазари в Страсбург, Франция

Strasbourg, France