Поглед към “Шанз-Елизе” (Champs-Еlysеes) от Триумфалната арка (Triumphal arch)

Поглед към “Шанз-Елизе” (Champs-Еlysеes) от Триумфалната арка (Triumphal arch)