Искате да поживеете в приказка от хиляда и една нощ? Идете в Маракеш, Мароко (Marrakesh, Morocco). (На берберски това значи "земя на бога".) Градът има още две, и то доста поетични, имена – "розовият град" и "дъщерята на пустинята". Още с първите крачки по неговите...

read more