Удостоверения за регистрация на “Какао Турс” ЕООД

Удостоверение на Какао Турс за извършване на туроператорска дейност

Туроператор

“Какао Турс” ЕООД притежава удостоверение за регистрация на туроператорска дейност РК-01-6301 издаден на 16.01.09 г. въз основа на чл. 18, ал. 5 и 9 от Закона за туризма и заповед № PK-07-2/14.01.2009 г. на Председателя на Държавната агенция по туризъм.

Научете повече

Удостоверение на Какао Турс за извършване на турагентска дейност

Туристически агент

“Какао Турс” ЕООД притежава удостоверение за регистрация на туристическа агентска дейност РК-01-6341 издаден на 16.02.09 г. въз основа на чл. 18, ал. 5 и 9 от Закона за туризма и заповед № PK-07-8/13.02.2009 г. на Председателя на Държавната агенция по туризъм.

Научете повече