Фирмени документи на “Какао Турс”

“КАКАО ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1612, район Красно село, ж.к. “Бели брези”, ул. “Нишава” № 36 е регистрирано по Закона за търговския регистър дружество с ЕИК: 200499808 и данъчен номер BG200499808, притежаващо удостоверение за регистрация на туроператорска дейност РК-01-6301 / 16.01.09 г.

Адрес на управление: гр. София, п.к. 1612, район Красно село, ж.к. “Бели брези”, ул. “Нишава” № 36
Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1612, район Красно село, ж.к. “Лагера”, ул. “Ев. Пелагонийски” № 57, оф. 5

ЕИК: 200499808
ЕИК по ЗДДС: BG200499808

Удостоверение за регистрация на Туроператор №: РК–01–6301 издадено на 16.01.2009 г.
Удостоверение за регистрация на Турагент №: РК–01–6341 издадено на 16.02.2009 г.

Застраховка “Отговорност на Туроператора” полица №: 03700100004892 / 12.01.2024 г.
Издадена на: 12.01.2024 г.
Валидна до: 28.01.2025 г.

Общи условия към застраховка “Помощ при пътуване в чужбина – Травълър” на “ЗД Евроинс” АД
Общи условия към застраховка “Отмяна на пътуване” на “ЗД Евроинс” АД
Общи условия към застраховка “Отмяна на пътуване” на “ЗД Евроинс” АД с допълнение Covid-19

Общи условия за пътуване
Приложение № 1 към чл. 82, ал. 1 от от Закона за туризма на Република България
Приложение № 2 към чл. 82, ал. 4 от от Закона за туризма на Република България
Приложение № 6 към чл. 82, ал. 4 от от Закона за туризма на Република България

Банкови сметки в български лева (BGN):

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
IBAN: BG 94 FINV 9150 10 15291032
BIC: FINVBGSF

ОБЩИНСКА БАНКА
IBAN: BG 04 SOMB 9130 10 45439901
BIC: SOMBBGSF