От Атлантическия океан до Сахара

екскурзия в Южно Мароко