Екскурзия в града на малката русалка

Копенхаген, Кралство Дания